అణగారిన జాతుల స్వయం గౌరవ ప్రకటన తో కరచాలనం చేద్దాం రండి..

– కోడూరు సత్యరంజన్ నూకతోటి రవికుమార్… ఈ పేరుతోనే గానీ ముఖతః పరిచయం లేదు. ప్రజాశక్తి సాహిత్య పేజీల్లో, ప్రస్థానంలో,…

లోచన

ఆంధ్రజ్యోతి ఆదివారం అనుబంధం జూలై 19, 2020.. లోచనబహుజన వ్యాసాలుడా. చల్లపల్లి స్వరూపరాణిపేజీలు: 188వెల: రూ. 180 ISBN: 978-81-932765-2-5